Porto Ulusötesi Toplantısı

Kasım 27, 2021

Projenin ikinci ulusötesi toplantısı Porto’da gerçekleşti. Her bir ortağın geliştirme ekipleri kendilerine atanan görevler üzerinde koordineli bir şekilde çalıştı. Tüm altyapıyı bir araya getirmenin ve harici test uzmanları tarafından test edilebilmesi için yazılımın bir beta sürümünü yayınlamanın zamanı gelmiştir. Bu nedenle toplantı, bu aylarda hangi özelliklerin geliştirildiğini, bunların nasıl bir araya getirilebileceğini ve hangilerinin sonraki sürümlere ertelenmesi gerektiğini incelemeye odaklandı.

Benzer şekilde, bugüne kadar her geliştirme ekibi kendi özel test ortamını koruduğundan, genel test platformu için bir dağıtım planı oluşturulmuştur. Şimdiki fikir, özelliklerin entegrasyonuyla başlamak ve platformu test eden kişilerden (beta test kullanıcıları) gerekli geri bildirimi almak için herkese açık ve herkes için ortak bir sürüm başlatmaktır.

Ulusötesi toplantı sunumlarının gündemi aşağıdaki gibidir:

(1) Projenin teknik durumu (Alberto Sierra, CIFP Carlos III)

(2) Projenin mali beyanı (Juan V. Carrillo, CIFP Carlos III)

(3) Merkezi depo (Bryan Oliveira, EdF)

(4) LTI ile Entegrasyon (Miguel Pellicer, EdF)

(5) Alıştırmaların oluşturulması (José Luis Cruz, CIFP Carlos III)

(6) Yaygınlaştırma planının izlenmesi (Süreyya Akdağ, Bursa IL MEM)

(7) Dağıtım planı (Jörg Pareigis, Karlstad UNI)

(8) Yayın planı (Ricardo Queirós, INESC TEC)

(9) Toplantı anlaşmalarının özeti (Alberto Sierra, CIFP Carlos III)

Projenin teknik durumu ile ilgili olarak, geliştirme çalışmalarının iyi ilerlemesi göze çarpmaktadır. EdF, geliştirilecek görevlerle ilgili olarak öndedir ve ortakların çevirilerinin yokluğunda kullanıma hazır uygulamanın uluslararasılaştırılmasının yanı sıra dağıtım için hazır docker kapsayıcılarına sahiptir. Merkezi soru havuzu işlevi de uygulanmıştır. INESC TEC, sorular için YAPExIL standart formatını entegre etmiş ve aynı zamanda JuezLTI’yi deposundan içe aktarılmıştır. Bağımsız geri bildirim sistemi üzerinde çalışılmakta ve bir XML soru değerlendiricisi de hazırlanmıştır.

Yine de yapılması gereken bir çalışma var. Kısa vadede, Karlstad’dan sorumlu ekibe göre Aralık ayında mevcut olabilecek tüm gelişmeleri birleştiren beta platformunun dağıtımını gerçekleştirmek gerekiyor. İleride, değerlendiricinin veritabanı sorularının geliştirilmesi için XML ve çok dilli programlamaya genişletilmesi de gerekecektir. Ayrıca, halihazırda mevcut olanı genişletmek ve geliştirildikçe yeni doğrulayıcılara yer vermek için önümüzdeki aylarda kapsamlı bir alıştırma seti geliştirmek de gereklidir.